Dagelijks vers gebrand Snelle verzending naar Nederland

Privacyverklaring

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens door de verantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is Trustona Media Limited, Andrea Zappa 4, Honey Court Bl. B Office B52, 4040, Germasogeia, Limassol, Cyprus, Tel: +357978942 (geen hotline of support), Email: info@trustonamedia.com. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon), maakt deze website gebruik van een SSL-protocol of SSL-protocol. (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een beveiligde verbinding herkennen aan “https://” aan het begin van de URL en het slotsymbool in uw browser.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde “server log files”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • De bezochte website-pagina(s)
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden data in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u toegang kreeg tot de pagina
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1. f) van de AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. Wij geven de gegevens niet door of gebruiken ze niet op een andere manier. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Content-Delivery-Network

3.1 Cloudflare

Op onze website maken wij gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network (“CDN”) van de technologiedienstverlener Cloudflare Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA (“Cloudflare”). Een Content Delivery Network is een online dienst die met name wordt gebruikt voor de levering van grote mediabestanden (zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts) via een netwerk van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar zijn verbonden. Het gebruik van Cloudflare’s Content Delivery Network helpt ons om de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1. f) van de AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang voor een veilige en efficiënte voorziening, evenals verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Cloudflare raadplegen op: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser heeft afgesloten, gewist (zogenaamde sessie-cookies).

Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek wordt herkend (zogenaamde permanente cookies). Indien cookies worden opgeslagen, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de cookie-opslag kunt u terugvinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Cookies dienen ertoe om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Indien persoonlijke gegevens ook door middel van door ons gebruikte individuele cookies worden verwerkt, geschiedt de verwerking in overeenstemming met met Art. 6 (1. b) van de AVG, ofwel voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 (1. a) van de AVG in geval van gegeven toestemming, of in overeenstemming met Art. 6 (1. f) van de AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen voor een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan, of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen, of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Houd er rekening mee dat als u de cookies niet accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Contactgegevens

Wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 (1. f) van de AVG. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking te vinden in Art. 6 (1. b) van de AVG. Uw gegevens zullen worden gewist na de volledige verwerking van uw verzoek. Dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en bij het verwerken van de overeenkomst

In overeenstemming met Art. 6 (1. b) van de AVG worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien bij de respectieve invulformulieren. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden verwezenlijkt door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke.

Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van de overeenkomst. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst of de verwijdering van uw klantaccount, worden uw gegevens geblokkeerd, rekening houdend met de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen. Na het verstrijken van deze termijnen worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons was voorbehouden.

7) Gebruik van klantgegevens voor directe e-mail

7.1 Abonneer u op onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief per e-mail, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. De enige informatie die u ons hoeft te verstrekken, is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u alleen een nieuwsbrief via e-mail sturen als u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen, door op een bijhorende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1. a) van de AVG. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat wordt doorgegeven door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief aan te spreken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de eerder genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze verzendlijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wettelijk toegestane manier waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten

Indien u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres heeft meegedeeld, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten, zoals reeds aangekochte goederen of diensten uit ons assortiment. Overeenkomstig § 7 lid 3 UWG (Nederland: Wet Markt en Overheid) behoeven wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u te verkrijgen. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame, in overeenstemming met Art. 6 (1. f) van de AVG. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen door ons geen e-mails worden verzonden. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel, door de eerder genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. U betaalt alleen transmissiekosten overeenkomstig de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

7.3 Kennisgeving van beschikbaarheid van goederen per e-mail

Indien wij in onze online winkel voor geselecteerde, tijdelijk niet verkrijgbare artikelen de mogelijkheid bieden u per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid, kunt u zich inschrijven voor onze e-mail notificatiedienst voor de beschikbaarheid van goederen. Wanneer u zich aanmeldt voor dergelijke e-mail, sturen wij u eenmalig een e-mailbericht over de beschikbaarheid van het artikel dat u heeft geselecteerd. Alleen uw e-mailadres is vereist voor het verzenden van deze kennisgeving. Het verstrekken van andere gegevens gebeurt op vrijwillige basis en wordt alleen gebruikt indien dit nodig is om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het verzenden van deze kennisgeving maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u pas een overeenkomstige kennisgeving zullen sturen nadat u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u met het ontvangen van een dergelijk bericht instemt. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u een dergelijke kennisgeving wenst te ontvangen door op een bijhorende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1. a) van de AVG. Wanneer u zich registreert voor onze e-maildienst voor de beschikbaarheid van goederen, slaan wij het IP-adres op dat wordt doorgegeven door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor deze dienst, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online winkel. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de e-maildienst voor de beschikbaarheid van goederen door een bericht te sturen aan de eerder genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze daartoe opgestelde distributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wettelijk toegestane manier waarover wij u in deze verklaring informeren.

8) Gebruik van klantgegevens voor orderverwerking

8.1 Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie:

Verzending en productie door: backyard coffee GmbH, Deuil-La-Barre-Str. 80, 60437 Frankfurt, Duitsland.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de overeenkomst aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u daar hieronder uitdrukkelijk over informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is te vinden in Art. 6 (1. b) van de AVG.

8.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

– Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”). De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 (1. b) van de AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 (1. f) van de AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectievelijke betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde score-waarden) bevatten. Voor zover de score-waarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De gebruikte persoonlijke gegevens voor de berekening van de score-waarden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureau’s, verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

– SOFORT
Indien u de betalingsmethode “SOFORT” kiest, zal de betaling worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “SOFORT”), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling, zullen doorgeven in overeenstemming met Art. 6 (1. b) van de AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van SOFORT kunt u vinden op het volgende internetadres: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy.

– Stripe
Als u kiest voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna “Stripe”), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, banknummer, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgeven in overeenstemming met Art. 6 (1.b) van de AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoefte van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op het volgende internetadres: https://stripe.com/en-nl/privacy#translation.

9) Contactopname voor evaluatieherinnering

Eigen evaluatieherinnering (geen bericht door een klantbeoordelingssysteem).
We gebruiken uw e-mailadres voor een eenmalige herinnering om een beoordeling van uw bestelling in te vullen in het beoordelingssysteem dat wij gebruiken, op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen tijdens of na uw bestelling in overeenstemming met Art. 6 (1. a) van de AVG.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de verantwoordelijke voor de verwerking een bericht te sturen.

10) Gebruik van sociale media: video’s

10.1 Gebruik van Youtube-video’s

Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van YouTube om video’s weer te geven en af te spelen van de provider “YouTube”, die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).

Hierbij wordt de uitgebreide gegevensbescherming gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie gebruikt wanneer de video(‘s) wordt/worden afgespeeld. Als de weergave van ingesloten YouTube-video’s wordt gestart, gebruikt de aanbieder “YouTube” cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens informatie van “YouTube” worden deze onder meer gebruikt om video statistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen.

Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gelinkt wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de video start. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruikersprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1. f) van de AVG op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google bij het gebruiken van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van haar website.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. In het kader van het gebruik van YouTube, kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten.

Onafhankelijk van de weergave van de ingevoegde video’s, wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen in gang kan zetten.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 (1. a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, daarvoor deactiveert u deze dienst in de “Cookie-Consent-Tool” op de website.

11) Online marketing

Facebook-pixel voor de creatie van “Custom Audiences” met uitgebreide gegevensvergelijking (zonder Cookie-Consent-Tool).
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde “Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook gebruikt met als doel uitgebreide gegevensvergelijking, die wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland (hierna “Facebook”).
Op basis van zijn uitdrukkelijke toestemming wordt, wanneer een gebruiker klikt op een op Facebook afgespeelde en door ons geplaatste advertentie, door de Facebook-pixel een toevoeging gekoppeld aan de URL van onze gelinkte pagina. Na de omleiding wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker opgeslagen via een cookie die onze gelinkte pagina zelf aanmaakt. Daarnaast verzamelt deze cookie specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres, die wij verzamelen op onze website gekoppeld aan de Facebook-advertentie tijdens transacties zoals aankooptransacties, account logins of registraties (uitgebreide gegevensvergelijking). De cookie wordt vervolgens gelezen door de Facebook-pixel en zorgt ervoor dat de gegevens, inclusief de specifieke klantgegevens, worden doorgestuurd naar Facebook.

Met behulp van de Facebook-pixel met geavanceerde gegevensvergelijking, is het enerzijds voor Facebook mogelijk om de bezoekers van onze website nauwkeurig te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel met geavanceerde gegevensvergelijking om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel met geavanceerde gegevensvergelijking willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische doeleinden en marktonderzoek, door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (de zogenaamde “conversie”). Vergeleken met de standaardvariant van de Facebook-pixel, helpt de geavanceerde functie voor gegevensvergelijking ons om de effectiviteit van onze reclamecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies vast te leggen.

Alle doorgegeven gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook aan te bieden.

Deze verwerking vindt uitsluitend plaats met uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Artikel 6 (1. a) van de AVG.
Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel kan alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 16 jaar. Als u jonger bent, vragen wij u uw wettelijke voogden om toestemming te vragen.

De door Facebook gegenereerde informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Facebook en daar opgeslagen. Dit kan ook betekenen dat de informatie wordt doorgegeven aan de servers van Facebook Inc. in de Verenigde Staten. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de Facebook-pixel tracking uit te schakelen. Hiervoor kunt u een opt-out-cookie instellen door op de onderstaande link te klikken, waarmee u het volgen van Facebook-pixels uitschakelt: Facebook-Pixel deaktivieren

Deze Opt-Out-Cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de bovenstaande link klikken.

12) Webanalyse-diensten

12.1 Google (Universeel) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (hierna “Google”). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inkorting, en een directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Via deze extensie wordt uw IP-adres vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google LLC worden gestuurd. overgebracht naar de VS en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw bezoek aan de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het IP-adres dat door uw browser aan Google (Universal) Analytics wordt doorgegeven, niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd.

Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de website op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde “demografische gegevens”. Dit maakt het mogelijk om gebruikersgroepen van de website te definiëren en te onderscheiden met het oog op gerichte marketing. De via de “demografische gegevens” verzamelde gegevensrapporten kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1. a) van de AVG. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, te deactiveren in de “Cookie-Consent-Tool” op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de Verenigde Staten wordt nageleefd.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

13) Rechten van de betrokkenen

13.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u uitgebreide rechten toe (toegangs- en interventierechten) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op informatie overeenkomstig Art. 15 AVG: U heeft in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van verwerkte gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons worden verwerkt, het bestaan van een recht op correctie, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logistiek, de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking betreffende u, alsmede uw recht om te worden geïnformeerd welke garanties er overeenkomstig Art. 46 van de AVG bestaan wanneer uw gegevens aan derden worden doorgegeven;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 AVG: U heeft recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of op aanvulling van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht op wissen overeenkomstig Art. 17 AVG: U heeft het recht te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden gewist indien aan de vereisten van Art. 17 (1) van de AVG is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 AVG: U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, zolang de juistheid van de door u betwiste gegevens wordt gecontroleerd, indien u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens, indien u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben, nadat het doel is bereikt of indien u bezwaar heeft gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie zolang nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde redenen prevaleren;
 • Recht op informatie overeenkomstig Art. 19 AVG: Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking heeft doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie uw betreffende persoonlijke gegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig Art. 20 AVG: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is;
 • Recht om een eenmalig verleende toestemming overeenkomstig Artikel 7 (3) AVG in te trekken: U heeft het recht om een eenmalig verleende toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onverwijld wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot op het moment van de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • Recht om een klacht in te dienen in overeenstemming met artikel 77 AVG: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens een inbreuk vormt op de AVG, heeft u – onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden – het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

13.2 Recht van bezwaar

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een belangenafweging op basis van ons doorslaggevend legitiem belang, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst op gronden die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Indien u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens stopzetten. Wij behouden ons echter het recht voor om de verwerking voort te zetten indien wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing. U kunt bezwaar maken zoals hierboven beschreven.

Indien u gebruik maakt van uw recht van verzet, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens voor direct-marketingdoeleinden stopzetten.

14) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en – indien van toepassing – op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1. a) van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of vergelijkbare juridische verplichtingen in overeenstemming met Art. 6 (1. b) van de AVG worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is voor de verdere opslag.

Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 6 (1. f) van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar overeenkomstig Art. 21 (1) van de AVG heeft uitgeoefend, tenzij wij dwingende wettelijke gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens met het oog op direct marketing in overeenstemming met Art. 6 (1. f) van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar overeenkomstig Art. 21 (2) van de AVG uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de informatie in deze verklaring over specifieke situaties, worden opgeslagen persoonlijke gegevens gewist wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt.

Scroll naar boven